Harmonogram pracy Komisji Kwalifikacyjnej w 2022 roku

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr „SIMP- ZORPOT” w Koszalinie ul. FRANCISZKAŃSKA 25,  tel. 600 294 145, 94 243 07 90

ROK 2022

L.p. Miesiąc Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
dzień m-ca dzień m-ca dzień m-ca
1. styczeń 10, 31
15, 25
15, 25
2. luty  7, 28
5, 22
5, 22
3. marzec  7, 28
 5, 22  5, 22
4. kwiecień 11, 25
9, 26
 9, 26
5. maj 9, 30
 7, 24  7, 24
6. czerwiec 6, 27
 11, 21 11, 21
7. lipiec 4, 25
2, 19
2, 19
8. sierpień  8, 29  6, 23 6, 23
9. wrzesień 5, 26
3, 20
3, 20
10. październik  10, 24  8, 25 8, 25
11. listopad  7, 28 5, 22
5, 22
12. grudzień  5, 19 3, 20
3, 20

 

Uwaga:  egzaminy rozpoczynają się w soboty o godzinie 11.00 a w poniedziałki o godzinie 14.00

Informujemy, iż osoby które chcą w ramach przygotowania do egzaminu uczestniczyć w szkoleniu, winny zgłosić się do Ośrodka (również telefonicznie) z deklaracją uczestnictwa. Terminy szkoleń uzgadniane są z Dyrektorem.

Koszt egzaminu w 2022 roku wynika z 10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 01 stycznia (3010 zł.) tj. 301 złotych.