Harmonogram pracy Komisji w 2023 roku

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr „SIMP- ZORPOT” w Koszalinie ul. FRANCISZKAŃSKA 25,  tel. 600 294 145, 94 243 07 90

ROK 2023

L.p. Miesiąc Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
dzień m-ca dzień m-ca dzień m-ca
1. styczeń 9, 30
14, 23
14, 23
2. luty 6, 27
4, 20
4, 20
3. marzec 6, 27
 4, 20
4, 20
4. kwiecień 3, 24
1, 17
1, 17
5. maj 8, 29
 6, 22  6, 22 
6. czerwiec 12, 26
 3, 19
3, 19
7. lipiec 10, 31
8, 24
8, 24
8. sierpień 7, 28
 5, 21
5, 21
9. wrzesień 11, 25
9, 18
9, 18
10. październik  9, 30
 7, 23
7, 23
11. listopad 6, 27
4, 20
4, 20
12. grudzień  4, 18 2, 19
2, 19

Uwaga:  egzaminy rozpoczynają się w soboty o godzinie 11.00, a w poniedziałki o godzinie 14.00

Informujemy, iż osoby które chcą w ramach przygotowania do egzaminu uczestniczyć w szkoleniu, winny zgłosić się do Ośrodka (również telefonicznie na numer 600 294 145) z deklaracją uczestnictwa. Terminy szkoleń uzgadniane są z Dyrektorem.

Koszt egzaminu w 2023 roku wynika z 10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 01 stycznia do 30 czerwca  (3490 zł.) tj. 349 złotych, natomiast od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. według minimalnego wynagrodzenia  w tym okresie 3600 złotych, koszt egzaminu wynosi 360 złotych.