WAŻNE:  Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień energetycznych w grupie G1 elektrycznej, G2 ciepłowniczej i G3 gazowej na egzaminy w miesiącu październiku w dniach 10 i 24 na godzinę 14.00  elektryków, w dniach 08 października na godzinę 11.00 oraz w dniu 25 października na godzinę 14.00 specjalistów ciepłownictwa i gazownictwa. Na życzenie klientów organizujemy szkolenia przygotowujące do zaliczenia pozytywnie egzaminu we wszystkich specjalnościach. Koszt szkolenia uzgadniamy z zainteresowanymi. Planowane szkolenia dla 2 i 3 grupy w dniu 08 października (sobota) rozpoczyna się o godzinie 08.00 a dla grupy 1 w dniu 24 października o godzinie 9.00.

Koszt egzaminu  wynosi 301,00 zł za każde świadectwo kwalifikacji (E i D) – (10% minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.).