Najbliższe posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej planowane jest w dniu 03 grudnia (sobota). Egzaminowane będą osoby na uprawnienia w grupie 2 (ciepłowniczej) oraz w grupie 3 (gazowniczej). Zapraszamy na godzinę 11.00 do naszej siedziby przy ul. Franciszkańskiej 25 w Koszalinie. Kolejne egzaminy w tej grupie przewidziane są w dniu 20 grudnia o godzinie 14.00

Zapraszamy osoby, którym kończy się ważność uprawnień w grupie 1 (elektrycy) na egzamin w dniu 05 grudnia w siedzibie SIMP w Koszalinie przy ul. Franciszkańskiej 25. oraz w dniu 19 grudnia na szkolenie i egzamin. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.00. Komisja rozpoczyna egzaminowanie o godzinie 14.00.