W dniu 21 maja 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału koszalińskiego SIMP.. Obradom przewodniczył Honorowy Prezes Oddziału koszalińskiego kol. Janusz Mytko. W imieniu Zarządu Oddziału sprawozdanie z działalności w kadencji 2018 – 2022 złożył Prezes Oddziału kol. Ryszard Osiowy. W trakcie Zgromadzenia za działalność stowarzyszeniowa zostali wyróżnieni brązowa Honorową Odznaką SIMP kol. Wiesław RYL, Kazimierz STAWIŃSKI i kol. Mirosław STACHNIK, Srebrną Honorową Odznakę SIMP otrzymali kol. Bogdan GRUNT, Paweł MURAWSKI i Jan PIOTROWSKI.. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji złożyła kol. Ewa Walendzik, a z działalności Sadu Koleżeńskiego kol.Józef Wilniewczyc.
Po krótkiej przerwie nastąpiły wybory władz statutowych Oddziału. Prezesem Oddziału na kolejna kadencję został wybrany kol. Ryszard Osiowy,, w skład Zarządu Oddziału weszły następujące osoby: kol. Katarzyna Gotowała, Jolanta Ościk, Robert Kulik, Wojciech Musiał, Mirosław Purta, Waldemar Sówka,oraz Marcin Załuska.