Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Koszalinie

Komisja Kwalifikacyjna  nr 076

Przy SIMP-ZORPOT w Koszalinie działa powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki KOMISJA KWALIFIKACYJNA do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem (D) oraz eksploatacją (E) urządzeń energetycznych  – elektrycznych G1, ciepłowniczych G2 i gazowych G3zobacz więcej

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP 18 października 2014 r.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.

Działalność statutową SIMP, która skupia się w domach technika NOT i domach mechanika, wspiera sieć ponad 80 ośrodków działalności gospodarczej, realizujących prace inżynierskie, głównie w obszarze mechaniki.

 

Ostatnie wiadomości

Specjaliści Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr „SIMP-ZORPOT” w Koszalinie prowadzą szkolenia z zakresu przygotowania do egzaminów na uprawnienia energetyczne (elektryczne, ciepłownicze i gazowe w zakresie eksploatacji i dozoru). Ośrodek dokonuje oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i pojazdów wraz z ich wyceną, specjaliści Ośrodka opracowują instrukcje eksploatacji maszyn i urządzeń zgodnie z Dyrektywa maszynową,  instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, przeprowadzamy audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów przemysłowych i budynków. Wykładowcy SIMP przygotowują i prowadzą szkolenia tematyczne według zapotrzebowania partnerów.

POŻEGNANIE PRACOWNIKA

W dniu 29 lutego 2024 r. pożegnaliśmy Panią Elżbietę Burda samodzielną księgową Ośrodka Rzeczoznawstw i Doskonalenia Kadr  "SIMP-ZORPOT" w...

czytaj dalej