Władze Oddziału

 

Kadencja 2018-2022 wybrane na Walnym Zgromadzeniu Oddziału w dniu 02.06.2018 r.

Skład Zarządu Oddziału SIMP w Koszalinie
Prezes Ryszard Osiowy
Z-ca Prezesa Robert Kulik
Sekretarz Waldemar Sówka
Skarbnik Jolanta Ościk
Członek Wojciech Musiał
Członek Mirosław Purta
Członek Marcin Załuska
Prezes Honorowy Oddziału Janusz Mytko
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP w Koszalinie
Przewodniczący Jan Janicki
Członek Ewa Walendzik
Członek Witold Słomka
Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału SIMP w Koszalinie
Przewodniczący Bronisław Kowalczuk
Członek
Członek
Delegaci na WZD SIMP
Ryszard Osiowy
Janusz Mytko
Członkowie honorowi
Janusz Mytko

Członkowie Oddziału uczestniczący w pracach komisji ZG SIMP w kadencji 2018-2022

Komisja Statutowo-Regulaminowa
Ryszard Osiowy – przewodniczący