Harmonogram pracy Komisji w 2024 roku

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr „SIMP- ZORPOT” w Koszalinie ul. FRANCISZKAŃSKA 25,  tel. 600 294 145, 94 243 07 90

ROK 2024

L.p. Miesiąc Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
dzień m-ca dzień m-ca dzień m-ca
1. styczeń 15,29 13,22 13,22
2. luty 05,26 03,19 03,19
3. marzec 04,25 02,18 02,18
4. kwiecień 08,29 06,15 06,15
5. maj 06,27 11,20 11,20
6. czerwiec 10,24 08,17 08,17
7. lipiec 08,29 06,22 06,22
8. sierpień 12,26 10,19 10,19
9. wrzesień 09,30 07,23 07,23
10. październik 07,28 05,21 05,21
11. listopad 04,25 09,18 09,18
12. grudzień 09,16 07,17 07,17

Uwaga:  egzaminy rozpoczynają się w soboty o godzinie 11.00, a w poniedziałki o godzinie 14.00

Informujemy, iż osoby które chcą w ramach przygotowania do egzaminu uczestniczyć w szkoleniu, winny zgłosić się do Ośrodka (również telefonicznie na numer 600 294 145) z deklaracją uczestnictwa. Terminy szkoleń uzgadniane są z Dyrektorem.

Koszt egzaminu w 2024 roku wynika z 10% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 01 stycznia do 30 czerwca  (4242 zł.) tj. 424,20 złotych, natomiast od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. według minimalnego wynagrodzenia  w tym okresie 4300 złotych, koszt egzaminu wynosi 430 złotych.