Informacje bieżące

Najbliższe posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej planowane jest w dniu 18 marca. Egzaminowane będą osoby na uprawnienia w grupie 2 (cieplnej) oraz w grupie 3 (gazowej).
Egzaminy na uprawnienia energetyczne w grupie 1 (elektrycznej) odbędą się w dniu 25 marca o godzinie 14.00.
Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Franciszkańskiej 25 w Koszalinie.

Egzaminy w miesiącu kwietniu planowane są dla grup:
G2 (cieplnej) i G3 (gazowej) w dniu 06 04.2024 (sobota ) godzina 11.00 oraz 15.04 (poniedziałek) godzina 14.00.
G1 (elektryczna) 08.04.2024 godzina 14.00 oraz 29.04.2024 r. o tej samej godzinie.
Osoby, których wiedza wymaga uaktualnienia mogą zgłosić się na szkolenia w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Ośrodka – kontakt 600 294 145.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty