Informacje bieżące

Najbliższe posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej planowane jest w dniu 03 grudnia (sobota). Egzaminowane będą osoby na uprawnienia w grupie 2 (ciepłowniczej) oraz w grupie 3 (gazowniczej). Zapraszamy na godzinę 11.00 do naszej siedziby przy ul. Franciszkańskiej 25 w Koszalinie. Kolejne egzaminy w tej grupie przewidziane są w dniu 20 grudnia o godzinie 14.00

Zapraszamy osoby, którym kończy się ważność uprawnień w grupie 1 (elektrycy) na egzamin w dniu 05 grudnia w siedzibie SIMP w Koszalinie przy ul. Franciszkańskiej 25. oraz w dniu 19 grudnia na szkolenie i egzamin. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.00. Komisja rozpoczyna egzaminowanie o godzinie 14.oo

 

 

Zarząd Oddziału koszalińskiego SIMP w związku z upływającą kadencją władz Oddziału zaprasza członków  na Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja (sobota) na godzinę 11.00 do budynku Domu Technika  (NOT) przy ul. Jana z Kolna.  Poniżej program  Zgromadzenia.

PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Walnego Zgromadzenia
 2. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad
 3. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i Wniosków
 4. Wręczenie odznaczeń Stowarzyszenia
 5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Oddziału za okres kadencji
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
 9. Zgłoszenie kandydatów w celu wyboru:

              – Prezesa i Członków Zarządu Oddziału
– Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
– Delegata na Walny Zjazd Delegatów SIMP

 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów
 2. Przedstawienie założeń programowych na nową kadencję
 3. Wystąpienia zaproszonych Gości, dyskusja i podjęcie uchwały programowej
 4. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia
 5. Poczęstunek.

WAŻNE: Zapraszamy osoby posiadające uprawnienia energetyczne do ich przedłużenia, w miarę upływającego terminu ważności, grupa 1 w poniedziałek  11 i 25 kwietnia  na godzinę 14.00, grupa 2 i 3 ma planowane egzaminy w dniu 09 kwietnia (sobota) o godzinie 11.00 oraz w dniu 26 (wtorek) o godzinie 14.00. Jeśli kandydaci na uzyskanie uprawnień nie posiadają odpowiedniej wiedzy, prosimy o uzgodnienie terminu szkolenia przygotowującego do egzaminu. Zapraszamy chętnych.

 

Koszt egzaminu  wynosi 301,00 zł za każde świadectwo kwalifikacji (E i D) – (10% minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.).