Agendy SIMP działające na terenie o/Koszalin

 

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr SIMP-ZORPOT

ul. Franciszkańska 25, 75-253 Koszalin

tel. (94) 343-07-90

e-mail: koszalin@simp.pl