Agendy SIMP działające na terenie Oddziału Koszalin

ODDZIAŁ KOSZALIŃSKI

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I DOSKONALENIA KADR „SIMP-ZORPOT”

                                                                                        ul. Franciszkańska 25, 75-253 Koszalin
                                                                                tel. 600 294 145,  94) 343-07-90
                                                                                e-mail: koszalin@simp.pl
                                                                                                            www.koszalin.simp.pl

Ośrodek „SIMP-ZORPOT” stosuje system zarządzania jakością  zgodny z normą PN-EN ISO 9001 – 2015

OŚRODEK PROWADZI KURSY I SZKOLENIA:

na uprawnienia energetyczne w zakresie grupy 1 elektrycznej, grupy 2 cieplnej i grupy3 gazowej do poziomu uprawnień „E” i „D”,
– na uprawnienia energetyczne we wszystkich grupach energetycznych w zakresie prac kontrolno-pomiarowych,
– szkolenia z automatyki przemysłowej,
– szkolenia wstępne i okresowe bhp dla wszystkich grup zawodowych,
– szkolenia z zakresu bezpieczeństwa  pożarowego,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA:       

  • opracowania dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń – majątku ruchomego (instrukcji eksploatacji – dawna DTR);
  • ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń i pojazdów – majątku ruchomego;
  • wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów (w tym szacowanie wartości ruchomości pod zastawy bankowe i dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych);
  • opracowanie instrukcji bhp dla maszyn i urządzeń;
  • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego stanowisk pracy;
  • kursy i szkolenia zawodowe według zapotrzebowania klientów;
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów przemysłowych;
  • wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Komisja kwalifikacyjna URE nr 076 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działająca przy Ośrodku „SIMP-ZORPOT” przeprowadza egzaminy na uprawnienia energetyczne w grupach: G 1, G 2, i G 3  w zakresie uprawnień „E” i „D”,

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr posiada niezbędne zasoby kadrowe, lokalowe i sprzętowe do prowadzenia szkoleń, na życzenie klienta mogą odbywać się we wskazanym miejscu i uzgodnionym czasie.

Posiadamy Certyfikat Zarządzania Jakością UDT-CERT PN-EN ISO 9001-2015.
Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego jesteśmy wpisani do rejestru  placówek oświatowych Prezydenta Miasta Koszalina, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz do Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Możecie Państwo znaleźć nas w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

Kontakt jak wyżej.

Zapraszamy do współpracy