Najbliższe posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej planowane jest w dniu 16 listopada. Egzaminowane będą osoby na uprawnienia w grupie 2 (ciepłowniczej) oraz w grupie 3 (gazowniczej). Zapraszamy na godzinę 14.00 do naszej siedziby przy ul. Franciszkańskiej 25 w Koszalinie.

Zapraszamy osoby, którym kończy się ważność uprawnień w grupie 1 (elektrycy) na szkolenie i egzamin w dniu 23 listopada w siedzibie SIMP w Koszalinie przy ul. Franciszkańskiej 25. Zachowujemy reżim sanitarny. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9.00. Komisja rozpoczyna egzaminowanie o godzinie 14.oo