Informacja

Zapraszamy osoby do uzyskania lub potwierdzenia uprawnień energetycznych w grupie 1, 2 i 3. Najbliższy termin posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej dla grupy 2 i 3 to 22 czerwca, godzina 14 oraz dla grupy...

Działalność Komisji Kwalifikacyjnej w miesiącu maju

Komisja Kwalifikacyjna prowadzi swoją działalność w oparciu o plan pracy na rok 2020. W miesiącu maju planowane są posiedzenia w dniach 11.05. godzina 14.00  dla grupy 1 energetycznej, w dniu 18.05. o godzinie...

Informacje bieżące

W dniu 25 listopada w siedzibie SIMP przy ul. Franciszkańskiej 25 w Koszalinie rozpoczyna się szkolenie dla osób chcących przystąpić do egzaminu na uprawnienia energetyczne w  grupie  1, 2 i 3. Komisja kwalifikacyjna...

SZKOLENIE I EGZAMINY NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr „SIMP-ZORPOT” w Koszalinie zaprasza na szkolenie w dniu 9 listopada osoby w zakresie przygotowania do egzaminu na uprawnienia energetyczne w grupie 2 i 3...