W Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na najlepsze osiągnięcie techniczne 2021 roku I miejsce zdobył „Inteligentny system urządzeń do neurorehabilitacji” opracowany i wdrożony w firmie MEDEN-INMED w Koszalinie przez zespół pod kierunkiem mgr Macieja Zinka.
Jest to  zestaw innowacyjnych urządzeń medycznych przeznaczony do neurologicznej rehabilitacji ruchowej pacjentów. Schorzenia i dysfunkcje ruchowe o podłożu neurologicznym wymagają indywidualnego programu rehabilitacji. Równocześnie dla zapewnienia poprawy stanu zdrowia i stopniowego usprawniania niesprawności mięśniowo-neuronowej konieczne są ćwiczenia rehabilitacyjne systematycznie powtarzane w seriach, przez okres wielu miesięcy, a nawet lat. Każda sesja rehabilitacyjna wymaga dziesiątków lub setek powtórzeń ćwiczenia opracowanego przez ekspertów. W przypadku prowadzenia rehabilitacji neurologicznej niezwykle istotne jest zastosowanie robotyki medycznej i urządzeń z zaawansowanym oprogramowaniem, które gwarantuje dokładne powtarzanie ćwiczeń (w seriach) wraz z monitorowaniem postępów terapii.
W skład opracowanego inteligentnego systemu urządzeń do neurorehabilitacji wchodzą:

1. AXELERO Gait&Balance – urządzenie do treningu zaburzeń wzorca chodu i równowagi. 
2. Zestaw AXELLERO + ELEVEO – bieżnia do neurologicznej rehabilitacji ruchowej kończyn z zespolonym podnośnikiem pacjenta do dynamicznego odciążenia.
3. PELVIC TUTOR – urządzenie do treningu i wspomagania terapii mięśni dna miednicy.
4. NEUROFORMA – system rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback.
5. NEUROPAD – platforma stabilometryczna.
6. PIO – symulator chodu.
7. ROTOR NEURO-DUO – rotor aktywno-pasywny do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych.
Osiągnięcie wdrożono w 2021 r.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów firmie MEDEN-INMED pod kierunkiem Prezesa Macieja ZINKA

DYPLOM MACIEJ ZINKA