W dniu 21 stycznia w Domu Technika przy ul. Jana z Kolna w Koszalinie odbyło się spotkanie noworoczne członków Oddziału Koszalińskiego SIMP. Prezes Zarządu kol. Ryszard Osiowy w wystąpieniu powitalnym uczestników spotkania omówił działalność Oddziału w 2022 r. oraz odniósł się do wyników działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr „SIMP-ZORPOT” w Koszalinie. Miniony rok w działalności stowarzyszeniowej to wybór nowych władz Oddziałów na terenie kraju  i Zarządu Głównego SIMP na kadencję 2022-2026.  W zakresie działalności gospodarczej efektem pracy członków SIMP,,energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej, rzeczoznawców SIMP, osób i firm współpracujących z ZORPOT-em,  była sprzedaż na kwotę ponad 544 tysięcy złotych. W trudnych warunkach gospodarczych , konkurencyjności rynku oraz postępujących dynamicznie kosztów  Ośrodek Rzeczoznawstwa wypracował zysk w wysokości 95 tysięcy złotych. Celem poprawy gospodarki energetycznej (kotłowni gazowej zasilającej centralne ogrzewanie budynku przy ul. Franciszkańskiej 25 w miesiącu grudniu przeprowadzono jej modernizację dokonując wymiany piece na kondensacyjny marki de Detrich, co w efekcie spowodowało znaczne zmniejszenie kosztów zużycia gazu.

Na zakończenie wystąpienia Prezes podziękował wszystkim członkom Oddziału za aktywność stowarzyszeniową, kierując szczególne podziękowania pod adresem kol. kol. Janusza Mytko, Waldemara Sówki, Wojciecha Musiała i Marcina Załuski. Podziękował Zarządowi Oddziału oraz firmom współpracującym w 2022 r., do których należą: Espersen Polska  (współpraca z dyrektorem Działu Utrzymania Ruchu dr inż. Bartoszem Zielińskim) oraz firmie Meden-Inmed za udział i uzyskanie I miejsca  (Prezes  Maciej Zinka), w konkursie ZG SIMP na najlepsze osiągnięcie techniczne 2022 r. wdrożone do produkcji i użytkowania Życzenia spokojnego, bezpiecznego, pełnego optymizmu, szczęścia  i codziennych radości  Nowego Roku, w imieniu własnym i Zarządu, Prezes skierował do uczestników spotkania, a za ich pośrednictwem rodzinom, bliskim i znajomym, w szczególności inżynierskiej braci.

, a za ich