Zarząd Oddziału koszalińskiego SIMP w związku z upływającą kadencją władz Oddziału zaprasza członków  na Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja (sobota) na godzinę 11.00 do lokalu przy ul. Jana Pawła II  15 A „Na Pięterku” – Centrum Rozrywki Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie

  Poniżej program  Zgromadzenia.

PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Walnego Zgromadzenia
 2. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad
 3. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i Wniosków
 4. Wręczenie odznaczeń Stowarzyszenia
 5. Sprawozdanie Prezesa z działalności Oddziału za okres kadencji
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
 9. Zgłoszenie kandydatów w celu wyboru:

              – Prezesa i Członków Zarządu Oddziału
– Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
– Delegata na Walny Zjazd Delegatów SIMP

 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów
 2. Przedstawienie założeń programowych na nową kadencję
 3. Wystąpienia zaproszonych Gości, dyskusja i podjęcie uchwały programowej
 4. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia
 5. Poczęstunek.