W dniu 30 marca 2022 r. pożegnaliśmy Członka Oddziału Koszalińskiego SIMP Kol. płk Bronisława Kowalczuka. Pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym w Koszalinie z asystą kompanii honorowej WP oraz orkiestra wojskowa z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. podczas uroczystości pogrzebowej w imieniu społeczności SIMP epitafium wygłosił Kol. Janusz Mytko.
 POŻEGNANIE .
Żegnamy Kolegę mgr BRONISŁAWA  KOWALCZUKA
zasłużonego członka STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW  MECHANIKÓW POLSKICH .
Od daty wstąpienia do Koła SIMP w 1963 roku przy Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej, Kolega Kowalczuk stał się głównym organizatorem kół wojskowych na terenie województwa koszalińskiego.
Przez wiele lat osiągał bardzo dobre rezultaty w działalności nowatorsko-wynalazczej m.in. był głównym organizatorem Giełd Wynalazczości w jednostkach wojskowych.        Za powyższą działalność wyróżniony Srebrną Odznaką „Racjonalizator Wojskowy” w 1979 roku oraz złotą odznaką „Młodzież dla postępu”
W uznaniu zasług w działalności Stowarzyszeniowej wybierany do Zarządu  Oddziału SIMP a w latach 1987-2000 zostaje członkiem Zarządu Głównego SIMP.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Kolegi Bronisława w organizacji imprez w plenerze dla członków SIMP i ich rodzin ,zarządzając jako Łowczy Koła Łowieckiego „ORĘŻ” strażnicą ochrony przyrody w Garbnie.
Ta druga miłość Kolegi Bronisława do łowiectwa jest potwierdzona przekazanymi trofeami do Sali Myśliwskiej w Zamku Królewskim w Rydzynie
Znaczące zaangażowanie w działalności społecznej Kolegi na rzecz Stowarzyszenia zostało potwierdzone nadaniem Koledze Bronisławowi Kowalczukowi „ Odznaki im. prof. Henryka Mierzejewskiego” założyciela SIMP.
Żegnamy wspaniałego , życzliwego Kolegę.

dav

Bronku , będzie nam Ciebie brakowało .