W dniach 26-27 listopada 2022 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów i Członków Honorowych SIMP. Podczas Zjazdu dokonano oceny działalności Stowarzyszenia, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sadu Koleżeńskiego. Sprawozdanie Zarządu Głównego przedstawił ustępujący Prezes SIMP kol. dr inż. Piotr Janicki. Kolejno sprawozdawania przedstawiła Główna Komisja Rewizyjna, której końcowy wniosek dotyczył udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Kolejne sprawozdanie przedstawił przewodniczący  GSK kol. Andrzej Bielański. Delegaci w głosowaniu udzielili Zarządowi Głównemu absolutorium. Jedną z najistotniejszych spraw był wybór nowych władz SIMP na kadencję 2022-2026. W wyniku głosowania prezesem SIMP został prof. dr.hab. inż. Tomasz Chmielewski. W kolejnych głosowaniach wybrano członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego sądu Koleżeńskiego.Podczas Zjazdu nadano 16 zasłużonym działaczom SIMP tytuły Honorowego Członka SIMP. Honorowym Prezesem Honorowym SIMP został kol. Piotr Janicki. Za działalność stowarzyszeniową w minionej kadencji wielu Prezesów oddziałów i sekcji zostało wyróżnionych dyplomami.Na stronie Zarządu Głównego SIMP w linku „O Stowarzyszeniu” – zakładce  władze SIMP zainteresowani znajdą aktualne władze SIMP kadencji 2022 – 2022. Odnośnik www.simp.pl